Unga över hela världen oroar sig för klimatförändringarna och för framtiden, enligt en stor attitydundersökning. Mer än hälften av ungdomarna i studien känner sig svikna av politikerna.

Ledsen, rädd, orolig, arg och maktlös är de ord som flest unga associerar med klimatförändringar i den internationella enkätstudie som nu presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Planetary Health. Över 10 000 ungdomar mellan 16 och 25 år, från tio länder har tillfrågats. 60 procent av ungdomarna är mycket eller extremt oroade över klimatförändringarna och 45 procent uppger att deras oro för klimatet påverkar deras vardag.

”Det är annorlunda för unga – för oss är förstörelsen av planeten något personligt”, säger en 16-åring i studien.

– Den här studien är viktig för alla som på något sätt kommer i kontakt med ungdomars psykiska hälsa – klimatförändringarna är i högsta grad en dimensions av ungas psykiska problem, säger Sarah Ray, forskare i klimatpsykologi vid Humboldt State University i Kalifornien, till Nature.

Ungdomarna i de länder som generellt har en svag klimatpolitik, ofta i fattigare länder, är de som oroar sig mest över klimatet. Bland de rikare länderna i undersökningen är det unga i Portugal som oroar sig mest, ett land som drabbats hårt av skogsbränder.

– Vår studie visar att ungas ekoångest inte bara handlar om miljön generellt, det finns en otvetydig koppling till politikers oförmåga att agera. Ungdomar känner sig övergivna och svikna av de som styr, säger studiens huvudförfattare Caroline Hickman vid Bath University till BBC News.