Efter flera utbrott i länder som Tyskland och Nederländerna har den afrikanska svinpesten nu konstaterats även i Sverige. För att förhindra att sjukdomen sprids ytterligare har ett 1 000 kvadratkilometer stort område spärrats av, där såväl jakt och skogsbruk som svampplockning nu förbjuds.

Hittills har sju vildsvin hittats döda i det område i Fagerstatrakten där ett dött vildsvin har visat sig ha afrikansk svinpest. Flera svenska myndigheter är involverade i arbetet för att begränsa spridningen av sjukdomen, bland annat Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket.

– Den beredskapsplan vi har sedan länge sätter vi nu i verket. Vi tar också del av erfarenheter från andra länder som har varit i motsvarande situation, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Afrikansk svinpest kommer ursprungligen från Afrika, där viruset har etablerat sig i vårtsvinspopulationer. I Europa har bland annat Spanien, Portugal och Belgien haft utbrott. Viruset är inte farligt för människor och andra djur men kan lätt sprida sig till tamgrisar, som oftast dör inom en vecka. Smittan sprids via griskött eller genom att virus förs in i ett område via skor, fordon eller redskap. I råa, animaliska produkter som korv kan viruset överleva i upp till ett år.

– I dagsläget vet vi inte hur smittan kommit in men det är ett långväga hopp från närmaste smittade område i Europa och vi utgår därför från att det har skett genom människor och inte vildsvin. Det sker just nu en omfattande smittspridning i Europa. Det finns länder som har lyckats utrota sjukdomen och det är vår nationella målsättning, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA. 

Ett antal svenska forskningsprojekt om afrikansk svinpest pågår. Fortfarande behövs mer kunskap om hur smittan sprider sig mellan vildsvinen, man tror att kadaver spelar en viktig roll när djuren bökar och nosar på ett dött djur. Men det går inte säkert att säga att viruset bara sprids från vildsvin till vildsvin.

– Det har gjorts tidiga försök som visar att stallflugor kan föra smittan vidare genom blod på sina mundelar. Man har sett att stora utbrott bland tamgrisar främst inträffar på sommaren, för att sedan nästan helt försvinna under vintern. Därför har teorin om det som kallas mekanisk insektsvektor lyfts igen, sade Karl Ståhl i en intervju med Extrakt för två år sedan.