I Paris är de numera förbjudna och inte heller i Sverige har hyrsparkcyklarnas intåg varit friktionsfritt – trots att de har en potential att minska trafikens miljöpåverkan. Och även om de marknadsförs som ett miljövänligt transportmedel så väljer människor sparkcykel för att det är kul.

Det framgår av en ny avhandling vid Lunds universitet. I den undersöks vad som får människor att använda delade elsparkcyklar respektive elcyklar. Även om funktion och miljöpåverkan är två anledningar är underhållning och social status två starka motiv, framförallt när användare av elsparkcyklar motiverar sitt val.

– Även om gröna innovationer utvecklas för att minska miljöpåverkan så är det inte alltid därför de används. För en lyckad reglering och integrering av nya färdmedel i transportsystemet bör man reflektera över hur de faktiskt kommer användas innan man introducerar dem, säger Phil Flores, forskaren bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Studien visar också att resenärer oftast använder hyrsparkcyklarna för hela sin resa och att de hade gått eller rest med kollektivtrafik om de inte hade valt sparkcykel.

I Paris förbjöds uthyrningen av sparkcyklar helt den första september efter att en stor majoritet av Parisborna i våras röstade för ett förbud. Även i Stockholm har flera röster hörts för ett förbud mot delade elsparkcyklar, främst på grund av kluster av parkerade sparkcyklar som hindrar fotgängare på trottoarer. Synskadades riksförbund har också varnat för riskerna för personer med nedsatt syn.

I avhandlingen vid Lunds universitet lyfts den roll som innovationer som elsparkcyklar kan ha för att minska transportsektorns miljöpåverkan, och i tidigare forskning vid Chalmers framhålls potentialen med olika så kallade mikromobilitetsfordon, om de integreras i trafikplaneringen på ett säkert sätt.