Den datainsamling som exempelvis Facebook och Google gör ses som ett större hot mot integriteten än den datainsamling som samhället gör, enligt en färsk undersökning.
– Det är storföretagens övervakning som oroar oss mest, säger Markus Lahtinen, forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

I en ny undersökning har Sifo, på uppdrag av forskargruppen Lusax på Ekonomihögskolan, tittat på svenskars attityder mot datainsamling utifrån vilka intressen som ligger bakom. De tillfrågade fick rangordna hur de ser på olika aktörers datainsamling. En klar majoritet, 55 procent, såg företagens dataregistrering som det största hotet mot den personliga integriteten. En femtedel oroade sig mest för data som samlades in av andra privatpersoner – till exempel smygtagna bilder – och 11 procent oroades mest av samhällets informationsinsamling.

– Det är tydligt att allmänheten påverkats negativt av nyheterna om hur konsumentdata används i kommersiella syften. Här finns det såklart risker som behöver hanteras, inte minst bör GDPR förstås utifrån ett konsument- och integritetsperspektiv. Men vi får inte glömma att den kommersiellt drivna datainsamlingen även möjliggör positiv individualisering, den kan ses som en metod för att få relevant reklam i din brevlåda – missriktad reklam i brevlådan är ju ofta irriterande, säger Markus Lahtinen i ett pressmeddelande.

Han forskar om kameraövervakning och ser undersökningen som en indikation på hur allmänheten ser på personlig integritet även ur det perspektivet.  

– Samhället som huvudman för datainsamling oroar i låg utsträckning, säger han.

En amerikansk undersökning från 2019 visade ett liknande resultat, att amerikaner generellt är mer misstänksamma mot företags datainsamling än mot samhällets.