All testad fisk från två floder i Michigan innehöll PFAS, enligt en ny studie. Halterna av kemikalierna var så höga att de utgör en hälsorisk för alla som äter fisken.

– Resultaten förvånade mig, de visar tydligt vilken stor effekt PFAS får på fisk och hur lite vi fortfarande vet om hur PFAS ackumuleras i fisk. Vi ser hur viktigt det är att stoppa PFAS-användningen helt om det finns säkrare alternativ. Ju längre vi använder kemikalierna, desto mer kommer halterna att byggas upp i fiskarna och i vår miljö, säger Dan Brown, vattenplanerare i området kring floden Huron, i ett pressmeddelande.

Studien bygger på medborgarforskning i form av inlämnade prover på fisk fångad av traktens sportfiskare. Forskare analyserade ett hundratal fiskprover av samtliga tolv fiskarter som finns i floderna Huron och Rouge. Nivåerna av PFAS i proverna varierade mellan cirka 11 000 miljondelar, ppm, och 180 000 ppm och forskarna hittade 14 olika PFAS-föreningar. I Michigan avråder myndigheter från att äta fisk med högre halter än 300 000 ppm av PFOS, en PFAS-förening, men enligt nyligen publicerad forskning kan även lägre halter förknippas med hälsorisker, skriver bland annat The Guardian.

– Riktlinjer för hur vi kan äta fisk är viktiga och hjälper sportfiskare att förstå risker och fördelar med att äta fisk från förorenade vattendrag. Men de förhindrar inte PFAS-föroreningarna. Vi behöver starkare policyer och regler för att hålla de som orsakar utsläpp ansvariga och för att få bort PFAS från våra vardagsprodukter, säger Erica Bloom på Ecology Center, där studien genomfördes, i pressmeddelandet.

PFAS brukar kallas evighetskemikalier, de bryts ner extremt långsamt och är svåra att rena bort i vatten och mark. De används i en rad olika produkter, till exempel vattenavvisande textilier och brandskum. Inom EU är vissa PFAS-ämnen begränsade och nya gränsvärden gäller sedan nyår. I Sverige har Kemikalieinspektionen lämnat in ett förslag om begränsning av drygt 10 000 PFAS-kemikalier.