Satsningar på förbättrad arbetsmiljö, vidareutbildning inom offentlighet och sekretess samt fler lokala perspektiv. Det är tre av förbättringsförslagen i en ny analys av polisens arbete i Stockholms särskilt utsatta områden.

– I rapporten undersöker vi arbetsmiljö och hälsa hos polisanställda i de särskilt utsatta områdena. Vi har också tittat på vilka förutsättningar polisen har för sitt trygghets- och tillitsskapande arbete i samma områden, säger Malin Eriksson, professor i socialt arbete vid Umeå universitet och en av medförfattarna till rapporten, i ett pressmeddelande.

För fem år sedan inledde Polisregion Stockholm satsningen Initiativ Mareld för att stärka polisarbetet i sex av regionens särskilt utsatta områden. Den rapport som nu publiceras är en del av satsningen och bygger på intervjuer, enkätundersökningar och en grundligare studie av ett av områdena.

Forskarna konstaterar att polis, boende och andra aktörer till viss del har samsyn om hur problemen ser ut, men att de boende har en mer komplex bild av såväl problem som lösningar.

– Denna skillnad leder till att polisen beskriver lösningarna i mer svartvita termer, såsom att ”städa bort” de kriminella, medan övriga aktörer menar att det krävs mer komplexa lösningar med en långsiktigt närvarande och relationsskapande polis, säger Malin Eriksson i pressmeddelandet.

I rapporten ger forskarna sju förslag på åtgärder för att polisarbetet i särskilt utsatta områden ska vara långsiktigt hållbart. Förslagen handlar bland annat om förbättrad arbetsmiljö och samsyn kring prioriteringar på organisationsnivå. Man föreslår också att den samverkan som finns mellan polis, socialtjänst och andra aktörer ska vidareutvecklas.