Artificiell intelligens kan vara till hjälp i resan bort från slit och släng-kulturen. Komplexa överenskommelser i cirkulära affärsmodeller och sensorer i maskiner som informerar om en produkt närmar sig reparation är två exempel på forskning i en ny stor satsning för att utveckla den cirkulära ekonomin.

Creaternity heter Luleå tekiska universitets nya satsning, som involverar ett hundratal forskare i 25 olika forskningsområden. Målet är att skapa nya förutsättningar för den cirkulära ekonomin, med hjälp av nya upptäckter inom sensorteknik, telekommunikation och artificiell intelligens.

– Det krävs nya affärsmodeller för att skapa drivkraften till att designa och tillverka produkter som håller länge eller som kan återtillverkas, genom att till exempel byta ut vissa komponenter. Både kunden och leverantören har lika stora skäl till att produkten ska hålla så länge som möjligt och fungera problemfritt i en cirkulär ekonomi, säger Roland Larsson, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet och vetenskaplig ledare för Creaternity, i ett pressmeddelande.

Det kan till exempel handla om att ta fram en ny sorts tvättmaskiner, uppbyggda av moduler, utbytbara delar. Det gör det möjligt att byta ut eller laga bara den delen av maskinen som har gått sönder eller blivit omodern, i stället för att byta ut hela maskinen.  På liknande sätt kan sensorteknik användas för att berätta för tillverkaren när en viss del av till exempel en maskin behöver repareras eller bytas.

Ett annat forskningsområde är digitalisering – en förutsättning för att sammankopplingen av människor, maskiner, produkter och företag ska fungera. En digital utveckling kan också förenkla kommunikationen mellan olika aktörer i cirkulära affärsuppgörelser, så att det blir både enklare och billigare att reparera än att köpa nytt.

– Vårt forskningsprojekt handlar långt ifrån bara om teknik. För att skapa cirkulär ekonomi måste vi alla lära oss vad det innebär, inte minst barnen i skolan. Vi måste också ändra lagarna och de ekonomiska styrsystemen i samhället, säger Roland Larsson i pressmeddelandet.