Daggmasken – jordens hårt arbetande hjälte och jordbrukarens bästa vän – lever farligt när åkrarna plöjs. I en ny studie ser forskare att växtföljden spelar en stor roll för maskarnas välmående när jorden behöver bearbetas.

Nyckelväxter för att gynna daggmaskar är baljväxter, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. När baljväxter ingår i växtföljden ökar antalet daggmaskar, oavsett om jorden bearbetas eller inte, framgår av studien. Med ärtor som en del av växtföljden tillsammans med spannmål var tätheten av daggmask upp till en tredjedel högre, oavsett hur mycket jorden bearbetades. För de mest känsliga arterna av daggmask, till exempel stor daggmask, var skillnaden dock mindre.

– Det finns andra daggmaskarter än stor daggmask i marken som inte besväras så mycket av plöjning. Dessa bryr sig mer om tillgången på föda i jorden, och baljväxtrester verkar vara bland deras favoriträtter, säger Kaisa Torppa, SLU, i ett pressmeddelande.

För att gynna daggmask och jordens mikroliv rekommenderas ofta att jorden bearbetas så lite som möjligt, samt att organiskt material tillförs. Men i ekologisk odling är bearbetning av jorden ett sätt att bekämpa ogräs.

Studien bygger på data från långtidsförsök i jordbruksmark söder om Uppsala, där olika jordbearbetningsmetoder har undersökt i två olika växtföljder.