Matsvinnet är ett globalt problem, konstaterar forskare i en färsk FN-rapport. År 2019 slängdes 931 miljoner ton mat och enligt rapporten slängs mat i så gott som alla länder som mäter matsvinn, oavsett hushållens inkomst.

Food Waste Index Report 2021 publiceras av FN:s miljöprogram UNEP. I den framgår att 17 procent av all mat som finns tillgänglig för konsumenter – i affärer, hushåll och på restauranger – hamnar i soporna. Det största svinnet, cirka 60 procent, sker i hushållen.

– Vi har länge tagit för givet att hushållens matsvinn är ett problem enbart i rika länder. I den här rapporten ser vi att frågan inte är så enkel, säger Marcus Gover, vd för den brittiska organisationen Wrap som bidragit till rapporten, i ett pressmeddelande.

Det saknas fortfarande statistik, till exempel har man i rapporten inte kunnat skilja på frivilligt och ofrivilligt matsvinn; i många låginkomstländer är det svårare att hålla maten kall under hela produktionen på grund av elbrist. Data som skiljer på ätbar mat och oätbara delar, som skal och ben, finns också bara tillgänglig för höginkomstländer.

I rapporten framgår att Sverige hör till de länder med säkrast statistik över matsvinn. Enligt Naturvårdsverkets statistik för 2016 slängde hushållen cirka 95 kilo mat per person och år, samtidigt som cirka 26 kilo mat och dryck per person hälldes ut via avloppet. Genomsnittet i världen är 74 kilo matsvinn per person och år för hushållen, enligt FN-rapporten. Det totala matsvinnet, där även matserveringar och livsmedelsbutiker ingår, är 121 kg per person och år.

– Genom att minska matsvinnet kan vi också minska utsläppen av växthusgaser, bromsa miljöförstöring, minska hunger och svält samt spara pengar under en global lågkonjunktur. Menar vi allvar med att tackla klimatförändringar, föroreningar och förlusten av biologisk mångfald så måste företag, regeringar och medborgare över hela världen dra sitt strå till stacken för att minska matsvinnet, säger Inger Andersen, chef för UNEP, i pressmeddelandet.

Enligt FN:s globala hållbarhetsmål ska världens matsvinn halveras till 2030.