Mer än 213 000 kvadratmeter trädgård, balkong eller kolonilott har under det gångna året förvandlats till en rikare miljö för djur och växter. Det visar inrapporteringen i kampanjen Ett rikare Sverige.

I kampanjen Ett rikare Sverige efterlystes rapporter om vad trädgårds- och odlingsintresserade runt om i landet gjort för att öka den biologiska mångfalden i sina trädgårdar. Det kunde handla om att låta en del av trädgårdens gräsmatta växa fritt, att anlägga en damm, planera buskar och träd eller odla pollinerarvänliga blommor på balkongen.

– I en tid med få positiva rapporter om naturen har kampanjen Ett rikare Sverige visat att det pågår något av en folkrörelse för att skapa rikare trädgårdar. Det har varit fantastiskt att ta del av alla rapporter om stora och små insatser. Inte minst för att det gör en faktisk skillnad i det svenska landskapet, säger projektledaren Erik Hansson i en artikel på hemsidan Rikare trädgård.

Varje person som har rapporterat in åtgärder har i genomsnitt gjort fyra insatser för den biologiska mångfalden. Vanligast är att anlägga en blomrabatt men närmare 70 procent har anlagt en äng och många har också lämnat död ved i sin trädgård, något som gynnar en stor mängd vedlevande insekter och andra organismer.

Tre fjärdedelar av rapportörerna är trädgårdsägare, men även balkongägare och kolonilottsinnehavare har rapporterat in. Kampanjen startades för att belysa vilken tillgång Sveriges trädgårdar kan vara för den biologiska mångfalden; tillsammans utgör de cirka 320 000 hektar, mer än hela Blekinge.

– Det ska bli spännande att se vilka insatser som görs under 2023 för att öka den biologiska mångfalden i våra trädgårdar. Enkla insatser, som att låta bli att klippa gräsmattan och låta den blomma eller att inte städa undan alla löv- och rishögar och låta dem bli fristäder för till exempel insekter, kan verkligen göra skillnad, säger Mia Ehn, botaniker vid Naturhistoriska riksmuseet i artikeln på Rikare trädgårds hemsida.