Under Donald Trumps tid som president har hans administration eliminerat skyddet av miljontals hektar skog och annan vildmark. I veckan togs skyddet av en och en halv miljon hektar skog i Oregon bort – ett av de viktigaste habitaten för den hotade fläckugglan.

In i det sista påverkar Donald Trump det amerikanska miljöarbetet. Tidigare har bland annat skyddet av världens största tempererade regnskog, Tongass i Alaska, tagits bort. Tongass har en unik biologisk mångfald och där finns flera byar som är hem till amerikanska urbefolkningar, rapporterade Washington Post i höstas.

Beslutet att tillåta skogsbruk i Oregon-skogen är ett av flera så kallade midnattsbeslut, genomdrivna av Trumps administration i sista stund inför maktskiftet. Ett annat sådant beslut från första januari skyddar industrier från böter och andra påföljder om flyttfåglar tar skada av deras verksamhet.

I skogen där fläckugglan lever var förslaget från början att skogsbruk skulle tillåtas i en mindre del av området. Men nu upphör skyddet i hela området, skriver New York Times.

Den norra fläckugglan – det finns också en sydlig fläckuggla i Kalifornien – skyddades 1990, men populationen har sedan dess fortsatt att minska. Den lever i minst 150 år gamla skogar. Nu menar flera forskare att arten borde klassificeras som akut hotad och inte bara hotad.

Beslutet att ta bort skyddet av fläckugglans habitat kommer att överklagas av flera miljöorganisationer.