En ny studie visar att personer som arbetar hemifrån rör mer på sig jämfört när de är på kontoret. Hemmaarbetare är också mer avslappnade under arbetsdagen.

Enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån arbetade som mest över 40 procent av svenskarna hemifrån under pandemin. I augusti arbetade en tredjedel av alla yrkesverksamma i åldern 15-74 år hemifrån. Sedan 29 september rekommenderar inte längre Folkhälsomyndigheten att de som kan jobbar hemifrån, men fortfarande är hemarbete vanligare än före pandemin.

I studien om hemarbete och stress har forskare vid högskolan i Gävle använt sig av aktivitetsmätare, pulsmätare och kortisolprover för att ta reda på hur människor påverkas av stress och hur återhämtningen ser ut när de arbetar på distans jämfört med när de är på kontoret.

– Det som kanske överraskade mig är att distansarbetare var mer avslappnade.

– Det vi kan se genom mätningarna är framför allt att hemarbetande växlar mer mellan sittande och stående, att de reser på sig och har fler avbrott i sitt sittande. En efterföljande intervjustudie visar också att de upplever bättre förutsättningar till att gå ut och röra på sig än när man är på kontoret, säger Linda Widar, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Studien mätte aktivitet och stress hos 23 personer och det visade sig också att män generellt verkar vara mer avslappnade än kvinnor, oavsett om arbetet sker hemma eller på kontoret. Forskarna såg inte att eventuell pendlingstid eller barn som också befinner sig hemma påverkade stress. Arbetsuppgifterna skiljde sig heller inte mellan kontoret och hemmet.