Bara veckor efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 återvände grönskan. När skogen nu återhämtar sig dominerar lövträden, trots att det var barrskog som brann.

En studie vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att det gick mycket snabbt när brandhärjade Hälleskogsbrännan gick från svart mark med förkolnade trädskelett till att åter täckas av grön växtlighet. Det 6 000 hektar stora området gjordes till naturreservat efter branden 2014 och växt- och djurliv har fått återhämta sig fritt.

Den nya studien visar att de arter som först etablerade sig efter branden har andra egenskaper än de som ökade därefter. Först ut var växter med lätta frön och snabb tillväxt, därefter följde exempelvis blåbär och lingon som växer långsammare.

­– Vi förväntade oss att vegetationen skulle skilja sig åt beroende på hur hårt det hade brunnit och även styras av markens kemiska egenskaper. Så var det också, men i förvånansvärt liten grad. I stället verkar slumpmässiga faktorer vara viktigast för den tidiga utvecklingen, säger Lena Gustafsson, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Framöver kommer lövträden att dominera allt mer, menar forskarna. Hälleskogsbrännan blir då troligen det största lövskogsområdet i landet nedanför fjällbjörkskogen.