Stängda samhällen i kampen mot corona har inte bara haft effekt på luftkvaliteten. Till följd av den minskade trafiken har även viltolyckorna minskat på flera håll. I Maine i USA har antalet trafikdödade djur minskat med 45 procent under nedstängningen.

Det är amerikanska Road Ecology Center på University of California som har sammanställt statistik över viltolyckor i Kalifornien, Idaho och Maine, skriver New York Times. Under de fyra första veckorna av nedstängningen, lockdown, minskade antalet dödade djur i trafiken med 38 procent i Idaho och 21 procent i Kalifornien. Enligt rapportens författare är resultaten talande för vilken effekt den minskade biltrafiken har haft i tre stater med stora skillnader i såväl ekosystem som infrastruktur.

Slutsatsen att färre djur dör i trafiken när färre fordon kör på vägarna kan verka självklar, men delstaternas beslut om lockdown gav en unik möjlighet att bekräfta sambandet mellan trafik och viltolyckor över hela USA, säger Fraser Shilling på Road Ecology Center, till New York Times:

– Vi har aldrig kunnat genomföra ett försök i den här skalan.

Statistiken rymmer framförallt olyckor med större däggdjur som älgar och hjortar, mindre djur rapporteras sällan. Men även trafikdödade mindre djur, till exempel salamandern, har stor ekologisk betydelse, menar Fraser Shilling.

Trafiken är ett betydande hot mot flera amerikanska arter. I Florida har vägtrafiken haft en förödande effekt på bland annat pantern. I Kalifornien verkar vårens och sommarens lockdown särskilt ha gynnat puman: tio veckor efter lockdown hade 58 procent färre dödsolyckor rapporterats jämfört med tio veckor innan, enligt rapporten.