Sorkfebern har spridit sig till södra Sverige. Forskare har hittat virus som kan orsaka sorkfeber hos människor, i skogssorkar i Skåne – mer än 50 mil söder om tidigare kända utbredningsområden. Man har också sett att det är ett annat virus än det som finns i norra Sverige.

– Vi blev överraskade av att det var en så pass hög andel av de relativt få sorkar som vi fångade in, som faktiskt bar på ett hantavirus som gör människor sjuka. Dessutom i ett område som ligger mer än 50 mil söder om tidigare känt utbredningsområde för viruset, säger Elin Economou Lundeberg, infektionsläkare på Centralsjukhuset Kristianstad och en av studiens förstaförfattare, i ett pressmeddelande.

Studien inleddes efter att två fall av sorkfeber upptäckts i Skåne, 2018 och 2020. Ingen av de två patienterna hade rest, utan sannolikt smittats på hemorten. Av de infångade och undersökta sorkarna i studien visade det sig att nio av 74 sorkar bar på gener från hantavirus, och att virusvarianten tydligt skiljde sig från de varianter av viruset som finns i norra Sverige och i Danmark.

Nu vill man gå vidare med forskningen för att förstå hur spritt viruset är i södra Sverige och var det kommer från.