Mikroorganismer som effektivt bryter ner plast har länge stått på önskelistan i återvinningsindustrin. Nu har forskare hittat mikroorganismer som verkar även i låga temperaturer – något som skulle kunna innebära ett genombrott.

Biologisk nedbrytning kan vara en användbar metod för att hantera de miljontals ton med plastskräp som finns i haven och på land. Sedan tidigare finns en rad mikroorganismer som bryter ner plast identifierade, men de är vanligtvis verksamma vid temperaturer över 30 grader. Det har gjort dem svåra att använda i återvinningsprocesser. Den värmekrävande processen är kostsam och är inte heller koldioxidneutral.

Forskare har nu identifierat mikroorganismer som gör samma jobb men redan vid 15 grader vilket skulle kunna få stor betydelse för hanteringen av plastskräp, skriver The Guardian.

Det är forskare verksamma på Grönland, Svalbard och i Schweiz som har hittat mikroorganismerna. I en nyligen publicerad studie har de testats på flera olika sorters plaster som används kommersiellt.

– Vi visar att nya mikrobiella grupper från alpina och arktiska jordar kan bryta ner biologiskt nedbrytbar plast vid 15 grader. Dessa organismer skulle kunna bidra till att minska kostnaderna och miljöbelastningen för återvinning av plast med hjälp av enzymer, säger Joel Rüthi på schweiziska forskningsinstitutet WSL till The Guardian.