Höga halter av plastartiklar i nanostorlek har hittats i skogssjöar och vattendrag i Stenungsunds kommun. I ett internationellt forskningsprojekt togs prover i Gårdsjöns avrinningsområde och samtliga prover innehöll nanoplast.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med forskare från bland annat Nederländerna undersökt vattendrag och sjöar i Sverige och i Sibirien. Halter av nanoplast har länge varit svårt att mäta och kunskapen om hur vanliga nanoplastpartiklar är i naturen är därför begränsad.

Med hjälp av ny teknik kunde forskarna konstatera att proverna från bohuslänska Gårdsjöns avrinningsområde innehöll fyra olika plastpolymerer, främst polyeten, Europas vanligaste plast som ofta används i engångsförpackningar. De minimala plastpartiklarna kunde mätas genom att proverna långsamt värmdes upp, varefter innehållet i plastångorna kunde identifieras och mätas.

I Sibirien innehöll sju av tolv prover nanoplast, trots att området är obefolkat. Den plasten kan komma från deponerad plast, men en annan möjlig källa är övergivna gruvsamhällen som finns över hundra kilometer bort.

– Våra resultat är djupt chockerande. För att samla in dessa prover paddlade vi kajak över lugna sjöar och vandrade genom ödsliga skogar. Det fanns inga tecken på att landskapet skulle vara försämrat på något sätt. Sedan visar våra resultat att dessa vackra ekosystem faktiskt är fulla av osynligt, mänskligt producerat plastavfall, vilket är en deprimerande insikt, säger forskare Mike Peacock, SLU, som samlade in de svenska proverna, i ett pressmeddelande.

I mars rapporterade The Guardian att forskare vid Vrije Universiteit i Amsterdam har hittat mikroplaster i mänskligt blod. Mikro- och nanoplasters effekt på hälsan är fortfarande okänd, men forskningen är enig om att plastföroreningar är ett hot mot såväl hälsa som miljö.

– Vårt arbete är ett första steg mot en bättre förståelse av denna osynliga fara för oss själva och för naturen. Och det är en förutsättning för att vi ska kunna hantera problemet, säger Martyn Futter, en annan av forskarna i projektet.

Studien är publicerad i Environmental Research Letters.