En övergång till elbilar kan innebära hälsoproblem i städerna. När bilarna blir tyngre blir också de luftburna partiklarna fler, något som i sin tur kan kosta samhället en miljard kronor om året bara i Stockholm.

Om dagens användning av dubbdäck inte förändras är risken stor att en övergång till elbilar leder till att ett ökat vägslitage och därmed mer luftburna partiklar. Det konstaterar forskaren Hedi Kriit, vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet i en avhandling. Elbilar är tyngre än vanliga bilar, och sliter därför mer på vägarna. I städer som Stockholm kan det innebära en försämring av luftkvaliteten snarare än en förbättring.

– Den ökade ohälsan till följd av mer partiklar i luften som orsakas av tyngre elbilar kan uppskattas ge en samhällsekonomisk merkostnad om en miljard kronor per år i Stockholm, ifall användningen av dubbdäck fortsätter på samma nivå, säger Hedi Kriit i ett pressmeddelande.

I sin avhandling jämför hon effekterna av en övergång till elbilar och en utbyggd infrastruktur för cyklar, och kommer fram till att fler cykelbanor och andra satsningar på cykeltrafik är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för folkhälsan. Det bedöms kunna minska vårdkostnaderna med 114 miljoner kronor per år, dels på grund av minskade utsläpp, dels på grund av en ökad fysisk aktivitetsnivå hos cyklisterna.

– Att bygga cykelvägar är något av en vinn-vinn-situation för såväl klimat och hälsa som för samhällsekonomin. En elektrifiering av bilparken är förmodligen också nödvändig av klimatskäl, men då bör man försöka hålla nere fordonsvikten och se över var dubbdäck ska användas, säger Hedi Kriit.