Metanutsläppen från världens 15 största företag inom köttproduktion och mejeri är långt större än utsläppen från många av världens största länder, som Ryssland, Kanada och Tyskland. Det visar en ny studie. Samtidigt betonar FN att världens metanutsläpp behöver minska med minst 40 procent.

Det är första gången som utsläppen från världens största mejeri- och köttföretag beräknas. Enligt rapporten Emissions Impossible: Methane Edition, som ges ut av forskningsinstitutet Institute for Agriculture and Trade Policy, IATP, är företagens sammanlagda metanutsläpp ungefär 12,8 miljoner ton årligen. Det motsvarar över 80 procent av EU:s totala metanutsläpp. I rapporten konstaterar forskarna också att metanutsläppen från de 15 företagen är 52 procent högre än metanutsläpp från boskap i EU:s länder och 47 procent högre än i USA.

– Resultaten var verkligen en tankeställare för mig. Vi kan inte fortsätta att ha en handfull företag som kontrollerar så många djur, säger Shefali Sharma, chef för IATP:s Europakontor, till The Guardian.

Två av de största företagen är JBS, världens största köttföretag vars utsläpp långt överstiger de från övriga företag, och den franska mejerijätten Danone. Forskarna skriver i rapporten att bristen på transparens i företagen gör det svårt att exakt mäta deras utsläpp av växthusgaser. I stället bygger resultaten på data om kött- och mjölkproduktion. I till exempel USA regleras inte lantbrukens metanutsläpp alls, åtgärder för att minska utsläpp bygger helt på frivillighet. Kina har minskat utsläppen från boskap betydligt mer än andra länder de senaste tio åren.

Forskarna bakom rapporten menar att det borde vara obligatoriskt för företag att redovisa sina klimatutsläpp. De vill också se en utveckling från fabriksliknande storskaliga gårdar till mindre gårdar med färre antal djur. Företagen i fråga uppmanas att sätta upp mål för att minska sina utsläpp och att vara transparenta med hur mycket metan man producerar.

Metan, från kor och deras gödsel, är långt mer kraftfullt än koldioxid, det fångar värme 80 gånger mer effektivt och enligt FN:s miljöprogram UNEP ökar utsläppen i hög takt. Enligt en FN-rapport från förra året är en minskning av lantbrukets metanutsläpp en nyckelfråga i klimatarbetet.