Värmeböljorna i världens hav blir allt vanligare. Det konstaterar forskare som jämfört temperaturen i havens ytvatten sedan 1870. Samtidigt visar nya studier att Arktis värms upp mer än dubbelt så snabbt som övriga världen.

Havsisen i Arktis har minskat närmare 65 procent i tjocklek sedan 1970-talet. Med hjälp av data från en expedition med tyska isbrytaren Polarstern har forskare vid bland annat Göteborgs universitet försökt förstå varför havsisen smälter så snabbt. Isens utbredning har nästan halverats sedan 1980-talet. I tre artiklar beskriver forskarna klimatprocesserna i centrala Arktis.

– Det viktigaste vi hittills sett är effekten av det vi kallar ”atlantifieringen”, när varmt vatten från Atlanten drar in i Arktis. Resultaten visar att påverkan var kraftigare än förväntat. Det varma vattnet nådde längre in i Arktis än vi tidigare trott, och djupare ner, säger Céline Heuzé, forskare vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Så långt ner som på 100 meters djup ökade vattentemperaturen från cirka minus 1,8 grader till plus 3 grader.

– Vi såg dessutom att det lager av smältvatten som skapas när havsisen börjat smälta, försvann väldigt snabbt efter en storm. Det är inte bra eftersom vi tror att smältvattnet skyddar havsisen temporärt från att smälta ännu mer. Som jag förstår är detta första gången som detta har kunnat ses, säger Céline Heuzé.

Resultaten visar att de klimatmodeller som finns i dag inte självklart är rättvisande. Bland annat är snöns påverkan på havsisen mer komplicerad än vad som kommer fram i dagens klimatmodeller.

Tidigare i år publicerade amerikanska forskare en studie som visar att hav över hela världen allt oftare utsätts för värmeböljor, 57 procent av världshaven klassades som extremt varma. Forskarna tror att det bland annat kan leda till fler skadliga algblomningar, men det varma ytvattnet kan också vara katastrofalt för tropiska korallrev.