I dag cyklar eller går drygt hälften av Sveriges skolbarn till skolan. I ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet är målet att 80 procent av skolbarnen ska göra det – året om.
– Vi vill skapa en norm i samhället, att man sommar som vinter använder sig av aktiva transporter, säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi, i ett pressmeddelande.

För att motivera barnen ska digitala spelmoment utvecklas, med ”badges” att samla och ”levels” med olika utmaningar. De får också olika uppdrag att lösa på vägen till skolan, som sedan kan bli en del av undervisningen. Det kan till exempel vara att leta vårtecken, samla skräp i en påse eller räkna hur många personer barnen möter.

Föräldrarna – som i slutändan är de som avgör om barnen får gå eller cykla till skolan – involveras också, men forskarna har även i en tidigare studie sett att när väl barnen har övertygats så har deras entusiasm övertygat eventuellt tveksamma föräldrar.

Projektet med titeln Sicta, Sustainable Innovation for Children Transporting Actively 2.0, startade 2015 och har nu fått nya medel för att vidareutveckla det.

– De medel vi nu har fått gör att vi kan utvärdera innovationen och mäta effekter på förändringen av de aktiva skoltransporterna, samt föräldrars attityder. Dessutom ger det oss möjlighet att arbeta tillsammans med bland annat Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Trafikverket och andra aktörer inom området för att utverka nya riktlinjer för exempelvis cykling för barn säger projektledaren Anna-Karin Lindqvist i pressmeddelandet.

I tidigare forskning har Stina Rutberg och Anna-Karin Lindqvist sett att aktiva skoltransporter, det vill säga att cykla eller gå, inte bara ger fördelar i form av fysisk aktivitet. Det ger även ett bättre socialt samspel mellan barnen och en förbättrad inlärning. Även trafiksäkerheten i skolområdet blir bättre när färre föräldrar lämnar och hämtar sina barn med bil.