Världens länder är långt ifrån att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Det visar en utvärdering som publiceras när halva tiden gått till att målen ska vara uppfyllda 2030.

– Det nuvarande tempot är för långsamt och insatserna otillräckliga. Sedan förra uppföljningen för fyra år sedan har världen backat på flera delmål där det tidigare gjorts framsteg, säger Åsa Persson, en av forskarna bakom den utvärdering som presenterats av FN.

FN:s och världens länders arbete med de 17 globala hållbarhetsmålen – som satts upp för att bekämpa fattigdom, klimatförändringar och miljöförstörelse – utvärderas var fjärde år. När nu halva tiden har gått till dess att målen ska vara uppfyllda är det bara ett fåtal delmål som får grönt ljus.

Åsa Persson
Åsa Persson, forskningschef och vice vd på SEI.

Tillgång till internet och mobila nätverk är de enda delmål som nås och där utvecklingen också går framåt. Avskaffandet av subventioner av fossila bränslen, hållbara fiskbestånd och livsmedelssäkerhet är tre av de delmål där utvecklingen bedöms gå bakåt.

Det är framför allt kriget i Ukraina och innan dess pandemin som har bidragit till den negativa utvecklingen, men forskarna bakom rapporten konstaterar också att det under lång tid har saknats politiska beslut och insatser för att utvecklingen ska vändas.

– För det första behöver världens ledare visa att de står fast vid löftet och vidta kraftfulla åtgärder för att nå målen. För det andra måste de stärka det internationella samarbetet och säkerställa en mer långsiktig finansiering för hållbar utveckling. Där har världens rika länder ett stort ansvar, säger Åsa Persson, forskningschef och vice vd på Stockholm Environment Institute, i ett pressmeddelande.

I rapporten framgår det att de olika hållbarhetsmålen ofta ger synergier, det handlar inte om att göra avvägningar mellan dem. Det gäller särskilt mål som handlar om utbildning, hälsa, jämställdhet, grön energi och att bekämpa fattigdom. Till exempel kan investeringar i solceller underlätta för studenter att lägga mer tid på studier samtidigt som luftkvalitet och tillgången till grön energi förbättras.

Tabell FN/Global Sustainable Development Report 2023
Tabell: FN/Global Sustainable Development Report 2023