Östersjöns algblomning kommer i dag en vecka tidigare jämfört med tio år sedan. Men det gäller framför allt växtplankton, något som kan leda till problem i havets ekosystem.

I en ny studie konstaterar forskare vid Stockholms universitet att vårblomningen av växtplankton startar tidigare, samtidigt som djurplankton har visat sig behålla sin säsong. Det innebär att näringskedjan i Östersjön påverkas – växtplankton är huvudföda för djurplankton, som i sin tur är viktig föda för många fiskbestånd.

– Vi ser att den tidigare vårblomningen är kopplat till det minskade antalet hoppkräftor som är viktigt som fiskföda. Det här beror på att vårblomningen startar en vecka tidigare i dag jämfört med tio år sedan och att blomningen är som mest i april, när vattentemperaturen är under fem grader. Hoppkräftor kan inte växa till och reproducera sig i den kalla temperaturen och dyker upp senare när vårblomningen redan är över, säger Kinlan Jan vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Att djurplankton inte påverkas av klimatförändringar på samma sätt som växtplankton tror man beror på att många arter av djurplankton aktiveras av ljus eller en inre biologisk klocka, till skillnad från växtplankton som främst växer till när förhållandena är som bäst vad gäller temperatur, ljus och näring.