När motorljudet försvinner i elbilarna får ljudet från däcken större betydelse, det kan bland annat ge information om vägförhållanden. I ett nytt akustiklabb ska forskare vid Luleå tekniska universitet ta reda på hur däckljud överförs till fordonet under olika förutsättningar.

Forskarna ska i första hand titta på buller från vinterdäck för att förstå hur däckkonstruktion och bilmodell påverkar däckljudet, enligt ett pressmeddelande. I elbilar, utan buller från förbränningsmotorer, blir bullret från kontakten mellan däck och asfalt mer påtagligt och upplevs ofta som mer störande.

I Sverige används ofta en asfalt som orsakar mycket buller och forskningen har länge främst fokuserat på olika vägmaterials egenskaper. Bullret från vägarna orsakar också kostsamma åtgärder för samhället, för att minska trafikbullret.

Men tidigare forskning har även visat att däckets material och bilens konstruktion har stor betydelse för hur mycket buller som uppstår.

I akustiklabbet på Luleå tekniska universitet mäts buller på ett av bildäcken, som placeras i en snurrande trumma. Forskarna ska bland annat variera trummans yta och dubbdäckens egenskaper för att titta på olika vägförhållanden som är typiskt i det nordiska klimatet. Labbets testrigg ska också användas för yrkesutbildning.


Elin Vikstentext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Björn Abelsson skriver:

  Viktigare än att åstadkomma marginella förbättringar av fordonens bullerprestanda vid normal körning vore att öka efterlevnaden av paragraferna 7 och 8 i Trafikförordningens kapitel 4:

  7 § Föraren av ett motordrivet fordon skall behandla fordonet så att det inte bullrar onödigt mycket och i möjligaste mån se till att fordonet inte släpper ut avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter.

  8 § Med ett motordrivet fordon får onödig och störande körning inte äga rum vid bostadsbebyggelse. Föraren av ett sådant fordon skall i övrigt anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte störs i onödan.

  Här kan elbilar ge en viss förbättring. Det är nämligen svårt att med en elbil köra så att den bullrar extremt mycket. Med en bil med förbränningsmotor kan man däremot åstadkomma väldigt mycket oljud med fullt gaspådrag på låg växel.

  I normal trafik är det dock redan i dag däck-vägbanebullret som dominerar, i hastigheter över 30 km/h för personbilar och över 50 km/h för tyngre fordon.