Intresset för att kunna producera el från biogas ökar stort bland landets lantbruk. Bara i år har närmare fyra gånger fler biogasansökningar kommit in till Klimatklivet, jämfört med samtliga ansökningar sedan starten 2015.

– Vi ser att det finns ett stort intresse för elproduktion från biogas. Lantbruken kan sänka sin energikostnad och får möjlighet att sälja el ut till elnätet. Det bidrar till ett konkurrenskraftigt lantbruk och minskat fossilberoende. Småskalig biogasproduktion kan också ge ökad försörjningstrygghet både för energi och livsmedel, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

I dag används bara en liten del av gödseln på svenska lantbruk för att producera biogas, enligt regeringens utredning Vägen mot fossiloberoende jordbruk från 2021. För en av lantbrukarna som sökt stödet, Peter Karlsson, är det de ökande energipriserna som gör att han vill investera i en biogasanläggning just nu.

– Det fick oss att tänka på möjligheten att producera egen el från biogas. Att det finns ett bidrag att söka har också varit en viktig motor för oss att ställa om. Vi vill minska våra produkters klimatavtryck, jag tror inte det är särskilt långt borta att detta är en avgörande konkurrensfaktor, säger Peter Karlsson som driver lantbruket Mellomgården, i pressmeddelandet.

Under 2022 har 144 lantbruk sökt Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet för att investera i biogasanläggningar, de allra flesta av ansökningarna handlar om elproduktion. Andra åtgärder som lantbruk kan söka stöd för är till exempel eldrift av fordon, byte av fossila bränslen till förnybara i värmepannor och eldrivna system för utfodring och gödsling.