En minskad skogsavverkning skulle ge stora vinster för klimatet – även om det skulle innebära en ökad användning av fossila bränslen. Det menar forskare i en ny studie.

– Det som nog förvånar många är att minskade avverkningar ger stor klimatnytta, trots att vi då tvingas använda mer av fossila produkter och bränslen. Förklaringen är främst att skogen betraktas som avverkningsmogen vid en ålder när växande träd fortfarande fixerar stora mängder koldioxid, men också att ett kalhygge avger koldioxid. Denna effekt är så kraftig att den för lång tid framöver överskuggar de fördelar som skogsbruket ger, säger Göran Englund, professor vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Enligt Torbjörn Skytt, forskare vid Mittuniversitetet och studiens huvudförfattare, är det tidigare känt att en minskad avverkningstakt ger fördelar för klimatet, men enligt forskarna bakom studien ser man nu att effekten är betydligt större än vad som tidigare varit känt, även i förhållande till samhällets övriga koldioxidutsläpp. Även små minskningar av avverkningen ger en stor klimatnytta.

– Detta måste finnas med i de beslutsunderlag som tas fram då det är avgörande för våra möjligheter att nå klimatmålen, säger Torbjörn Skytt.

Tidigare har en ökad avverkningsnivå förts fram som ett sätt att öka skogsbrukets klimatnytta, men det antagandet gäller bara på lång sikt, över 100 år, menar forskarna i studien. En så pass långsiktig strategi bygger på att samhället klarar av ökade utsläpp från skogsbruket under de närmaste 50-100 åren, menar Göran Englund:

– Det skulle vi kanske klara med ett klimatsystem i balans, men i dag, när vi har höga och ökande koldioxidhalter – ja då är det en mycket farlig strategi.


Elin Vikstentext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Dag Lindgren skriver:

  Det viktigaste för klimatet är att minska upptaget av fossilt kol. Men det är också bra att minska konsumtion i allmänhet och ett något minskat uttag ur skogen har nog den effekten. Därför tycker jag en vettig åtgärd vore att öka den lägsta tillåtna slutavverkningsåldern några år. Detta är administrativt enkelt.

  • Björn Abelsson skriver:

   Det finns en risk i att höja lägsta tillåtna slutavverkningsålder. Risken är att då kommer man att avverka ännu mer av de biologiskt värdefulla riktigt gamla skogarna. Redan i dag är det alldeles för ont om gammal skog i Sverige och det avverkas ändå gamla skogar med höga biologiska värden. Kravet att man inte får avverka nyckelbiotoper beaktas inte, och är svårt att hävda sedan Skogsstyrelsen slutade att registrera nyckelbiotoper. Visserligen är skogsägaren skyldig att känna till vilka nyckelbiotoper som finns på hans marker. Men sedan en sådan biotop har avverkats är det omöjligt att påvisa att det är en nyckelbiotop som olagligt fallit offer för skördarna.

   Om man ska höja minimiåldern för slutavverkning måste därför detta kombineras med ett starkare skydd för de mest värdefulla skogarna. Det är trots allt bättre att för unga skogar avverkas än att de sista gamla skogarna offras.