Den femgradiga skalan för orkaner räcker inte längre till, när kraftigare stormar blir allt vanligare. Det menar forskare i en ny studie och efterlyser en kategori 6 för orkaner med vindar på över 86 meter per sekund.

Med klimatkrisen kommer ”mega-orkaner” sannolikt att bli vanligare, skriver de amerikanska forskarna i studien, publicerad i PNAS. Tropiska orkaner delas i dag in i kategori 1-5, där 5 är starkast, med vindar på över 69 meter per sekund. En ny kategori 6 för stormar på över 86 meter per sekund skulle hjälpa meteorologer och forskare i kommunikationen med allmänheten, menar forskarna.

– 86 meter per sekund är antagligen högre hastighet än vad en Ferrari kommer upp i, det är svårt att ens föreställa sig. Att bli fast i den sortens orkan vore inte bra, verkligen inte, säger en av forskarna bakom studien, Michael Wehner vid Lawrence Berkeley National Laboratory, till The Guardian.

Den femgradiga Saffir-Simpson-skalan används för orkaner i framför allt Västindien och Nordamerika och utvecklades på 1970-talet. Ett antal kategori 5-stormar har orsakat förödande skador de senaste decennierna, till exempel Katrina i New Orleans 2005. Men enligt studien har vi sedan dess fått ännu mer extrema stormar, till exempel orkanen Patricia utanför Mexiko 2015, med vindar på upp till 96 meter per sekund.

Under de fyra decennier som man haft tillgång till satellitövervakning har forskare sett att stormarna ökat i styrka. Det beror framför allt på att det finns mer energi i haven när de blir varmare, tillsammans med en varmare atmosfär.