Hemarbete och stöd från föräldrarna – det är avgörande för att skolelever ska få höga betyg, enligt en ny avhandling vid Uppsala universitet. Skolan klarar inte av att skapa lika förutsättningar för sina elever, med ökad segregation som ett resultat.

– Den här studien visar att skolan inte klarar sitt kompensatoriska uppdrag, utan tvärtom förstärker barns och ungdomars ojämlika livschanser, den sociala reproduktionen och segregationen i samhället, säger Göran Nygren som skrivit avhandlingen vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Den etnografiska studien bygger på observationer och intervjuer gjorda med elever i tre skolklasser på två olika högstadieskolor i Uppsala, mellan 2000 och 2010, samt på intervjuer med tidigare elever, föräldrar och lärare. Skolorna i studien har högre resultat än genomsnittet i Sverige och ett mål var att undersöka hur högstadieelever uppnår höga betyg.

Elever med höga betyg har tydligare och fler strategier för sitt skolarbete jämfört med sina klasskamrater och de lägger mer tid på skolarbete både i skolan och hemma. Nästan alla elever med höga betyg har familjer med akademisk bakgrund, ofta har deras föräldrar även en pedagogisk förmåga och ett stort engagemang i sina barns skolgång.

I avhandlingen framhålls också att skolans normer och organisation av skolarbetet upprätthåller skillnaderna i elevernas förutsättningar; den fördel som elever med akademiskt utbildade föräldrar har är i princip omöjlig att ta igen för övriga elever.