När den nya regeringen och dess ministrar presenterades på tisdagen stod det klart att miljödepartementet försvinner som eget departement, för att i stället hamna under näringsdepartementet. Beslutet får kritik från oppositionen men också från flera forskare.

– Miljöfrågan blir satt på undantag samtidigt som vi har en jätteutmaning i Sverige med biologiska mångfalden och ett kritiserat skogsbruk. Vi når inte målet i agenda 2030 om biologisk mångfald, säger Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet, till Dagens Nyheter.

Ny klimat- och miljöminister blir Romina Pourmokhtari (L) och hon kommer i stället att höra till klimat- och näringslivsdepartementet, med näringsminister Ebba Busch (KD) som chef.

Miljödepartementet instiftades 1987, fram till dess sorterade miljöfrågor under jordbruksdepartementet. Beslutet att flytta miljöfrågorna har väckt starka reaktioner.

– Att miljödepartementet avvecklas som eget departement och i stället hamnar under näringsdepartementet är bekymmersamt och signalerar en allvarlig nedprioritering av det miljöpolitiska arbetet. Förhållandet borde vara det omvända. Inget näringsliv på en död planet, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i ett uttalande.

Twitter skriver riksdagsledamoten Martin Ådahl (C): ”Det går inte att skönmåla att den nya regeringen lägger ned miljödepartementet”.

Mikael Karlsson, miljö- och klimatforskare vid Uppsala universitet, befarar att miljöfrågorna nu riskerar att enbart handla om klimat.

– Miljöfrågorna reduceras till en klimatfråga, som på ett osakligt sätt reduceras till en fråga om kärnkraft. Men ny kärnkraft kommer naturligtvis inte att minska utsläppen under överskådlig tid, och det är ytterst osäkert om det kommer till stånd över huvud taget. Så det här ser mer ut som en läpparnas klimatbekännelse i regeringsförklaringen än politisk substans, säger han till Dagens Nyheter.

Men alla röster är inte kritiska. ”Det behöver inte vara av ondo. Till exempel skulle mycket finnas att vinna i att klimatomställningen får större vikt i Regeringskansliet. Såväl närings-, finans- och infrastrukturfrågor är avgörande för att lyckas”, skriver Jakob Lundgren, pr-konsult och tidigare sakkunnig på miljödepartementet, på Twitter.

”Mycket välkommet att miljödepartementet läggs ner och inordnas på näring där miljö och klimat läggs. Viktigt att Busch nu blir chef för departementet. År av nedstängningspolitik ska nu få ett slut och SD kommer noga bevaka att detta också blir verklighet”, kommenterar riksdagsledamoten Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, beslutet på Twitter.