En tydlig förankring i det lokala motiverar unga, småskaliga grönsaksodlare, liksom att vara med och bidra till en hållbar omställning. Det visar en intervjustudie med odlarna bakom 14 nystartade företag.

Market gardening kallas de småskaliga grönsaksodlingar som blivit allt vanligare de senaste åren, där grönsaker odlas på liten yta och säljs direkt till slutkund. I en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare tittat närmare på villkor och drivkrafter för några av de småskaliga, unga grönsaksodlarna. Det handlar om små gårdar, mellan 200 kvadratmeter och fyra hektar. Framför allt är det grönsaker som odlas och grödorna är många, mellan 20 och 50 olika sorter per fält eller växthus.

De flesta säljer sina grönsaker direkt till konsumenterna, på bondemarknader, rekoringar och i gårdsbutiker, men bara hälften av dem klarar i dag av att försörja sig och familjen på odlingen.

För att skapa förutsättningar för fler att odla småskaligt och hållbart efterlyser odlarna ett utvecklat finansiellt stöd. De upplever inte heller att dagens system för jordbruksrådgivning fungerar för verksamheter med deras förutsättningar.