Unga män känner sig hotade när kvinnors rättigheter stärks i större utsträckning än äldre generationer. Det framgår av en stor studie vid Göteborgs universitet om jämställdhet och sexism.

– Unga män som anser att kvinnor konkurrerar ut dem från arbetsmarknaden kan uppleva ökade rättigheter för kvinnor som orättvis och hotfull. Vi behöver bli bättre på att kommunicera fördelarna med jämställdhet. Pappor kan spendera mer tid med sina barn och bördan som familjeförsörjare lättar när mammor i familjer kan göra karriär, säger Gefjon Off, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Studien bygger på en enkätundersökning med drygt 32 000 män och kvinnor i 27 EU-länder. En av frågorna var i vilken utsträckning deltagarna höll med om att ”främjandet av kvinnors och flickors rättigheter går för långt eftersom det hotar mäns och pojkars möjligheter”. Resultaten visar att det män i åldern 18 till 29 år som oftast håller med om påståendet och ju äldre männen blir desto mindre håller de med om påståendet.

– Resultaten motsäger tidigare forskning om att det är den äldre generationen som är mest konservativ och emot jämställdhet, säger Gefjon Off.

En förklaring skulle kunna vara arbetslöshet – det som forskarna kallar modern sexism är vanligast i regioner där arbetslösheten har ökat mest de senaste åren. Där finns också en allmänt utbredd misstro mot samhällsinstitutioner, bland annat på grund av korruption. Det gäller även i Sverige, där den största andelen unga män som har svarat att de ser en ökad jämställdhet som ett hot också bor i kommuner där arbetslösheten har ökat de senaste två åren.

Slovakien är det land i studien där flest unga män är negativa till ökade rättigheter för kvinnor, och där har också arbetslösheten stigit mycket i vissa regioner de senaste åren.

Forskarna bakom studien tror att en anledning till att unga män sticker ut är att de ännu inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden.