Världens städer går i bräschen för att vända klimatkrisen, till skillnad från världens länder vars regeringar snarare bromsar klimatarbetet. Det är Londons borgmästare Sadiq Khans budskap på COP26-mötet i Glasgow.

Det är en dryg vecka sedan Sadiq Khan utsågs till ordförande för sammanslutningen C40 Cities. Under fokusdagen för städer under klimatmötet i Glasgow meddelade borgmästaren att minst två tredjedelar av organisationens budget kommer att gå till världens fattigare länder.

– Vi i världens rika länder har de bredaste axlarna, vi måste ta den tyngsta bördan i klimatarbetet, sade han på en presskonferens.

C40 Cities samlar 97 av världens större städer, som sammanlagt har drygt 700 miljoner invånare, bland annat Stockholm. Ytterligare en satsning som organisationen presenterade var en investering om knappt 8 miljarder kronor på så kallade nollutsläppsbussar i latinamerikanska länder.

– Det är vi i städerna som gör jobbet, i motsats till världens regeringar som försenar klimatarbetet, som skjuter problemet framför sig till 2040 eller 2050.

– Vi hör stora ord även från världens nationella ledare, men många av dem vägrar sedan att fatta nödvändiga beslut om åtgärder och finansiering som vi desperat behöver. Tyvärr har vi sett mer av det senare här på COP26, sade Sadiq Khan.

I Sadiq Khans hemstad London står nollutsläppsbussarna för drygt 3 procent av den totala fordonsflottan, men han har sagt att det till 2034 bara ska finnas nollutsläppsbussar.