Fler kemikalier i hemmen och ett fuktigare klimat ökar behovet av bra ventilation. Men eftersom vi fått tätare och energisnålare hus har luftomsättningen i bostäderna försämrats.

Enligt Magnus Mattsson, doktor i inomhusmiljö vid Högskolan i Gävle, är dålig ventilation en hälsorisk för människor, och det finns även en stor risk att byggnader skadas. – I dag vet vi att vi har en mängd emissioner, alltså kemikalier som släpper från byggnadsmaterial, färger, möbler, kläder och hemelektronik. Vi får i oss ämnena genom direkt inandning och via dammpartiklar, säger Magnus Mattsson, säger han i en intervju med DN. Ett varmare och fuktigare klimat kan enligt Magnus Mattsson även öka riskerna. Det beror på att kemikalieemissionerna ökar vid varm och fuktig luft, samt att ökad fukthalt i byggnader kan leda till mögelangrepp.

Läs mer här (www.dn.se)