För att ta tag i problemet med klimatuppvärmningen menar en del att man bör ta itu med utsläppen av metangas och sotpartiklar innan man gör något åt koldioxidutsläppen. Men en ny studie visar att det finns en risk att vi överskattar dessa föroreningars effekt.

– En slutsats som vissa har dragit, eller som har framkommit i debatten i alla fall när det gäller klimatpåverkande luftföroreningar, är att om man åtgärdade de här klimatpåverkande luftföroreningarna genom att minska utsläppen av dem så skulle man kunna ”köpa sig tid” för att hinna göra minskningar av koldioxidutsläppen, säger Luftmiljöforskaren Joakim Langner på SMHI, till Sveriges Radio som en kommentar till studien, och menar att det inte går att köpa sig tid på det sättet. Enligt Joakim Langner måste man ändå ta tag i koldioxidutsläppen om vi ska klara tvågradersmålet. Han tillägger dock att det kan vara bra att minska sotutsläppen av andra skäl, för exempelvis människors hälsa. Läs hela studien ”Disentangling the effects of CO2 and short-lived climate forcer mitigation” .  

Läs mer här (sverigesradio.se)