Världens spindlar äter mellan 400 och 800 miljoner ton insekter under ett år. Spindlarnas val av föda håller ner mängden skadeinsekter, men även spridningen av vissa sjukdomar.

Under ett år äter världens spindlar mellan 400 och 800 miljoner ton insekter och hoppstjärtar, vilket går att jämföra med de 400 miljoner ton kött och fisk som jordens befolkning äter på ett år. – Många människor är rädda för spindlar och tycker att de är obehagliga. Jag hoppas att den här studien leder till att människor förstår bättre vilken nytta spindlarna gör, säger Klaus Birkhofer, biolog vid Lunds universitet, och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande. Spindlarnas val av föda minskar mängden insekter som annars skulle kunna orsaka stora skador på jordbruksgrödor och skog. Men födovalet har även stor betydelse för spridning av sjukdomar. – I exempelvis malariaområden hjälper spindlar till genom att fånga moskiter som kan smitta människor, säger Klaus Birkhofer. Studien “An estimated 400–800 million tons of prey are annually killed by the global spider community” är publicerad i The Science of Nature.