Ny amerikansk studie visar att den västerländska dieten, där basen består av kött, socker och fett, utgör ett globalt hälso- och miljöhot. Mindre kött och mer frukt och grönt skulle enligt forskarna kunna hejda matindustrins förväntade ökning av växthusgaser och minska fallen av typ II-diabetes med en fjärdedel.

Enligt forskarna bakom studien kommer världens befolkning år 2050 äta mindre frukt och grönt, äta 60 procent mer av så kallade tomma kalorier och runt 50 procent mer köttprodukter än vad vi gör idag. – Om trenden fortsätter kommer vi år 2050 vara 30 procent fler på jorden, men utsläppen av växthusgaser från matindustrin kommer öka med 80 procent jämfört med nu, säger forskaren David Tilman, professor vid University of Minnesota, i en intervju med SVT. – Det vi äter har minst lika stor betydelse för miljön som vilken bil vi kör. Matindustrin står för mer utsläpp av växthusgaser än vad alla bilar och andra transportmedel gör tillsammans, säger han. Forskarnas slutsats är att vi riskerar att fördubbla koldioxidutsläppen från matproduktionen om väst-dieten fortsätter att spridas över jordklotet. Men enligt forskarna skulle minskad köttkonsumtion tillsammans med ett högre intag av frukt och grönt kunna bidra till att matindustrins förväntade ökning av växthusgaser skulle kunna hejdas. Ändrade matvanor skulle också kunna minska fallen av typ II-diabetes med en fjärdedel och hjärtsjukdomar med en femtedel. Studien Global diets link environmental sustainability and human health är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Läs mer här (www.svt.se)