Karolina Skog är miljöminister med hemvist på Miljödepartementet medan Isabella Lövin axlar ministerposten med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt även rollen som vice statsminister på Utrikesdepartementet. Hur kommer ansvaret för miljöpolitiken att fördelas i praktiken?

Karolina Skog, miljöminister.
Karolina Skog, miljöminister. Foto: Fredrik Hjerling

– Det pågår ett samtal mellan jurister på flera departement om hur vi kan göra en uppdelning som fungerar, säger Karolina Skog vid ett framträdande på Aktuell Hållbarhets arena i Almedalen.

Hennes första intryck av regeringskansliet är att det är en ”stelbent” organisation, men ser ändå positivt på möjligheterna till samarbete med Isabella Lövin.

– Vi kommer att jobba tight ihop. Det handlar om att bygga ett stark samarbete där vi utnyttjar våra roller på ett bra sätt men som kan pressas in i de fyrkanter som regeringskansliet är, säger Karolina Skog.