Marknära ozon skadar viktiga grödor så som vete och potatis. Skadorna skulle kunna undvikas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Sedan drygt tjugo år tillbaka ser vi en minskning av de högsta ozonhalterna i södra Sverige och norra Europa, sannolikt till följd av framgångsrika utsläppsåtgärder. Däremot har vi tyvärr fått allt högre bakgrundshalter av ozon över hela norra halvklotet, säger Per-Erik Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande. Enligt forskarna bakom studien kan man därför inte enbart i Sverige påverka dessa halter, utan det krävs att utsläppen av växthusgaser minskar globalt. Om de ozonbildande ämnena kraftigt minskade till år 2050 tror man att det går att undvika ozonskador på växtligheten i Sverige till ett värde i storleksordningen 900 miljoner årligen. Marknära ozon bildas genom reaktioner mellan olika luftföroreningar. Trafik- och energisektorn står för stora delar av utsläppen av ozonbildande ämnen.

Läs mer här (ivl.se)