Torsken i Östersjön mår allt sämre. En ny studie visar att torskens försämrade hälsoläge beror på mindre föda och syrebrist.

Försämringen i torskens kondition, kroppsvikt i förhållande till längd, har observerats sedan mitten på 1990-talet och debatterats flitigt då det får konsekvenser både för fiskenäringen och det ekologiska systemet. En forskargrupp ledd av SLU:s institution för akvatiska resurser visar nu att syrebrist och sämre tillgång på föda kan förklara torskens dåliga kondition. – Skarpsill är torsken huvudsakliga fiskföda och det beståndet har minskat i de områden där torsken nuförtiden finns. Vi ser också en femfaldig ökning av syrefattiga områden, vilket minskar mängden bottenlevande bytesdjur, säger Michele Casini, professor vid institutionen för akvatiska resurser. För att säkra det framtida torskfisket är det enligt forskarna viktigt att minska tillförseln av näringsämnen i Östersjön för att dämpa övergödningen och motverka syrebrist. – Förslagsvis bör vi kanske begränsa fisket på pelagiska arter som skarpsill i torskens utbredningsområde om torsken inte ska fortsätta att svälta, säger Michele Casini.

Läs mer här (www.slu.se)