En granskning av oäkta smycken visar att de kan innehålla ämnen som bly, kadmium och allergiframkallande nickel.

Kemikalieinspektionen har tillsammans med cirka 100 av landets kommuner granskat oäkta smycken, alltså smycken som inte är tillverkade av ädelmetaller. Totalt kontrollerades 1162 smycken från detaljhandeln. Kontrollen visade att 18 procent av de smycken som kontrollerades innehöll för höga halter av bly, kadmium eller nickel. I några av smyckena upptäcktes även kvicksilver. – Smycken som innehåller de här ämnena är inte farliga att ha på sig, förutom risken att få kontaktallergi om de avger nickel. Men det är inte bra om någon – särskilt barn – suger på eller råkar svälja smycket. Och tröttnar du på dina smycken, släng dem inte i hushållssoporna, utan lämna dem till kommunens återvinningscentral så att vi inte får ut farliga ämnen i miljön, säger Karin Alkell, inspektör och projektledare på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande. Hela rapporten Smycken i detaljhandeln.

Läs mer här (www.kemi.se)