Forskare vid Umeå universitet har kommit fram till att samma faktorer som ökar risken för att arter dör ut också minskar chansen att nya arter bildas.

När man pratar om att den biologiska mångfalden minskar är det ofta orsaken till varför arter dör ut som diskuteras. Sällan diskuteras hur miljöförändringar också kan påverka hur många nya arter som uppstår. Det menar Umeåforskarna Mats Dynesius och Roland Jansson i en nyligen publicerad artikel.

Enligt de båda forskarna kan det vara så att de egenskaper hos arter och deras miljö som gör att risken ökar för att de dör ut även gör att färre nya arter bildas. Forskarna menar också att de faktorer som gör att grupper bli olika och till slut kan utvecklas till separata arter, till exempel dålig spridningsförmåga, samtidigt kan öka risken för att grupperna dör ut.

– Det är viktigt att fler studier görs som tar hänsyn till vad som påverkar livslängden hos de grupper inom en art som på sikt kan bli egna arter. Det tror jag skulle leda till en mycket bättre förståelse av hur det gick till när världens biologiska mångfald byggdes upp och varför det finns så många arter i vissa organismgrupper och i vissa regioner och så få i andra, säger Roland Jansson, i ett pressmeddelande.

Artikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Evolution.