De stora mängderna av plastskräp som finns i världshaven har bildat ett helt nytt ekosystem.

När plastbitarna studerades i mikroskop kunde forskarna se att dessa var täckta med mikroorganismer. Varför mikroorganismerna dras till plasten tror forskarna beror på att det på plastens yta finns en förhöjd koncentration av näringsämnen. Plasten fungerar även som ett konkret underlag för mikroorganismerna att växa på. Forskarna vet dock ännu inte hur det nya ekosystemet kan påverka det övriga livet i havet. Upptäckten har gjorts av forskare vid Woods Holes oceanografiska institution i USA.

Läs mer här (sverigesradio.se)