När temperaturen stiger ökar också en del sjukdomar. Forskare vid Stockholms universitet har genom en ny metod sett att harpest kan bli allt vanligare i framtiden.

När årstemperaturen stiger förändras också regn- och snöförhållanden och vattenflöden genom landskapet. Det kan ändra levnadsförhållandena för de insekter som kan vara smittbärare för olika sjukdomar.

I en ny studie från Stockholms universitet har forskare studerat förekomsten av harpest, en sjukdom som främst drabbar smågnagare men som också smittar människor. Studien visar att det bara behövs små förändringar i klimat och landskapets vattenförhållanden för att förekomsten av harpest kraftigt kan öka hos människor.

–  Harpest är dödligt för gnagare och ger allvarlig sjukdom hos människor, säger Gia Destouni, forskare vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Forskarna har använt en metod som statistisk kan förutsäga hur klimatförändringar påverkar utbrott av sjukdomar hos människor. Metoden kan i fortsatt forskning även användas för andra smittsamma sjukdomar, och i andra delar av världen.