En ny studie visar att Grönland och Antarktis förlorar tre gånger mer is idag än för 20 år sedan.

Observationerna som gjorts med hjälp av satelliter och flygplan pekar på en tydlig ökning av issmältning både på Grönland och på Antarktis. Tillsammans förlorar dessa polarområden mer än tre gånger så mycket is idag än i början av 1990-talet. Det motsvarar ungefär en höjning av havsnivån med 0,95 millimeter per år jämfört med för 20 år sedan då motsvarande siffra låg på 0,27 millimeter per år. Grönland står för två tredjedelar av de båda områdenas isförluster.

Bekräftat bidrag

Studien visar att avsmältningen av Antarktis och Grönland bidragit med 11,1 millimeter till den globala havsnivån sedan 1992. Det är ungefär en femtedel av den totala havsnivåhöjningen. Resterande höjning beror bland annat på avsmältning av bergsglaciärer och termisk expansion, det vill säga att vattnet utvidgas när det blir varmare. Resultatet faller inom ramen för vad FN:s klimatpanel, IPCC, angav i sin senaste klimatrapport från 2007. Men enligt forskarna till den nya studien var IPCC:s uppskattning så pass bred att det inte gick att avgöra om Antarktis växte eller krympte. Men i och med att forskarna bland annat kunnat sammanställa mer satellitdata går det nu att bekräfta att både Antarktis och Grönland förlorar is.

Stor studie

Bakom studien står 47 forskare från 26 olika laboratorier. Forskningen finansieras av den amerikanska rymdfartsstyrelsen Nasa och den Europeiska rymdorganisationen ESA. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science.