Flera djurarter längs med Alaskas kuster har drabbats av nya sjukdomar. Hos sälar har exempelvis hudförändringar, blödande sår och kala fläckar i pälsen observerats.

Forskarna tror att de nya sjukdomarna kan komma från nya arter som i takt med att haven blir varmare söker sig norrut , rapporterar Vetenskapsradion.  Arterna för med sig smittämnen som djuren i Arktis inte har något försvar mot. De första observationerna gjordes på vikaresälar, men nu har man även sett att valrossar längs med Berings sund drabbats. Det finns även rapporter om vitvalar och isbjörnar som bär på parasiter som man tidigare inte har sett i Arktis.

Läs mer här (sverigesradio.se)