Förorenat bottensediment och syrebrist skadar viktiga strukturer i kräftdjurens celler, som arvsmassa och cellmembran. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

I Östersjön, där syrebrist är vanligt, har kräftdjuret vitmärlan utvecklat ett försvar mot oxidativ stress som aktiveras när de utsätts för syrebrist. Men då vitmärlan samtidigt utsätts för förorenat sediment får den svårare att skydda sig mot stressen som orsakas av syrebrist. Konsekvenserna blir att viktiga strukturer i cellerna, som arvsmassa och cellmembran, skadas. – Det här är intressanta resultat som ökar vår förståelse om vilka effekter miljögifter och syrebrist i havsmiljön ger upphov till. Eftersom Östersjön är ett extra känsligt hav borde vi jobba ännu mer med att minska utsläppen av miljögifter och övergödande ämnen, säger Marie Löf, forskaren bakom studien, i ett pressmeddelande.

Läs mer här (www.su.se)