Fuktskador blir ofta ett dyrt kalas med långdragna renoveringar. Varje år uppnår kostnaden för fuktskador cirka 5 miljarder kronor bara i Sverige. Men en vattenläcka behöver inte innebära en katastrof. I sin avhandling Air Gap Method visar forskaren Tord af Klintberg en ny metod som leder bort fukt och minskar luftfuktigheten.

Du har kommit på en byggmetod för att förhindra fuktskador, berätta!

– Det är en metod som på ett enkelt sätt skapar ett luftflöde genom en byggnadskonstruktion. Det handlar om två effekter. Finns det fukt i konstruktionen försvinner fukten på grund av luftflödet och när torr luft kommer in i konstruktionen sänks därmed den relativa fuktigheten.

Hur skapas luftflödet?

– Genom ett sammankopplat spaltsystem i golv- och väggspalter med ett luftinsläpp och utsläpp mot rumsluften. I den lodräta spalten finns en värmekabel som orsakar en luftrörelse. Värme från värmekabeln gör luften i spalten lättare, luften stiger och det skapas ett luftflöde i hela spaltsystemet.

Är metoden dyr?

– Vi byggde en 1 ½-plans villa där vi använde spaltmetoden i hela huset. Merkostnaden för huset blev 16 000 kronor.

För vilka händelser är metoden tänkt?

– Metoden hjälper till att åtgärda fuktskador när fukt har hamnat innanför ångspärren, det plastskydd som finns i ytterväggar och tak, i byggnadskonstruktionen. Det kan ske vid nybyggnationer eller i samband med renovering. Det kommer alltid att ske fuktskador, kanske spricker ett rör eller ett akvarium. Idag får en sådan händelse stora följdskador och är en kostsam process, men jag tycker att hus ska var robusta mot dessa skador och kunna klara sig utan en mögelväxt.
Luftspalter i väggar och tak ökar cirkulationen. På så sätt minskar fukten i byggnadskonstruktionen. Grafik: Stefan Rothmaier/DN

Luftspalter i väggar och tak ökar cirkulationen. På så sätt minskar fukten i byggnadskonstruktionen. Grafik: Stefan Rothmaier/DN

Varför är fukt ett sådant problem?

– Fukt kan leda till mögelväxt vilket kan påverka vår hälsa negativt. Dessutom kan fukt leda till röta och rent allmänt försvaga material som exempelvis gips. Det är därför viktigt att hålla en konstruktion torr och härdig mot fukt.

När kan vi se spaltmetoden på marknaden?

– Spaltmetoden finns faktiskt redan ute på marknaden. I ett nybyggt bostadsområde hade man problem med fukt i källaren. Man använde sig av spaltmetoden och fukten försvann då från källarens väggar och golv. Däremot måste vi göra fler fullskaliga tester på bland annat bostadshus för att kunna visa hur metoden fungerar i exempelvis ett badrum. Förhoppningen är att bygga kopior av 50-, 60-, 70-talshus där en del av husen är byggda enligt vanlig konstruktion och en del med vår metod.

Vad är nästa steg?

– Det vi vill göra nu är att genomföra en större strategi för det fuktrobusta huset. Strategin ska omfatta säkra vatteninstallationer, ett kostnadseffektivt varningssystem, transformation av billigt byggnadsmaterial för att få det mer härdigt mot mögelväxt och så till sist vår metod, spaltmetoden, för att föra ut fukt från en byggnadskonstruktion. Det här arbetet hoppas vi kunna utveckla tillsammans med andra tekniska högskolor i Sverige.