Gravida som lever nära bananplantager är minst lika utsatta som plantagearbetare för bekämpningsmedlet Mancozeb. Det visar ny forskning från Sverige och Costa Rica.

I studien deltog 451 kvinnor som bor i den plantagetäta regionen Matina. Det visade sig att de kvinnor som bor nära plantager hade i genomsnitt fem gånger mer spår av bekämpningsmedlet i urinen än befolkningen i allmänhet. Nästa steg för forskarna blir att ta reda på vilka hälsoeffekter som exponeringen kan medföra. – Det finns få studier om hälsoeffekter orsakade av låga exponeringsnivåer av mancozeb, men de studier som finns tyder på hormonstörande effekter som misstänkts påverka fostret, säger Christian Lindh docent vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien, till Svenska Dagbladet. – Vi har ännu inga färdiga resultat vad gäller hälsoeffekterna, men intrycket är att de mest utsatta barnen tycks ha en långsammare tillväxt än andra barn. Det är viktigt att fortsätta studierna för att ta reda på det. Studien är publicerad i tidsskriften Environmental health perspectives.

Läs mer här (www.svd.se)