När kalvar får mjölk från kor som behandlats med antibiotika kan risken öka för resistensutveckling. Det visar ny studie från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Bland svenska nötkreatur är resistensläget över lag bra, men yngre kalvar i mjölkbesättningar bär ofta på tarmbakterier, som exempelvis E.coli, som är resistenta mot antibiotika. Anledningen till resistensen kan bero på att små kalvar ofta utfodras med mjölk från kor som behandlats med antibiotika. Den mjölken får inte levereras till mejerier förrän efter en viss karenstid. Forskare vid SVA har undersökt om detta ökar förekomsten av antibiotikaresistenta tarmbakterier. Resultaten visar att användning av mjölk från antibiotikabehandlade kor, och från kor en viss tid efter behandlingens slut, är en riskfaktor för resistensutveckling. Enligt studien kan även andra faktorer ha betydelse, som kalvarnas ålder, inhysningsform och gårdens geografiska läge. I en fördjupad studie kunde man även se att en hög andel bakterier resistenta mot kinolonantibiotika fanns i kalv- och kalvningsboxar. Samma typ av resistenta bakterier hittades i flera besättningar, det kan tyda på att bakterier sprids mellan olika gårdar. Anna Duse, forskaren bakom studien, rekommenderar därför inte att ge kalvar denna typ av mjölk. – Jag måste ge den rekommendationen, när jag har hittat sambandet mellan utfodring av kalven med sådan mjölk och förekomsten av resistens. Trots att det är praktiskt och ekonomiskt för bonden, det kan handla om rätt stora kvantiteter mjölk, så ska man inte göra det, säger hon.

Läs mer här (www.lantbruksforskning.se)