Regeringen har utsett Oset-Rynningeviken i Örebro och Sikåsvågorna i Jämtland till så kallade Ramsarområden, vilket är våtmarker med internationell betydelse.

– Det är mycket glädjande att Sverige får fler våtmarker med internationell betydelse. Arbetet med att skydda, restaurera och anlägga nya våtmarker ger resultat, både med fina rekreationsområden och bättre miljö, säger Åsa Romson, klimat- och miljöminister, i ett pressmeddelande från regeringen. Våtmarker tillhör våra mest artrika miljöer och står för en rad ekosystemtjänster som vattenrening, livsmedel och friluftsliv. Våtmarker har också förmågan att binda in koldioxid och har därför en stor betydelse för klimatet. Det finns därför ett särskilt skydd för våtmarker, den så kallade Ramsarkonventionen, som Sverige är med i. Medlemsstaterna i Ramsarkonventionen förbinder sig bland annat till att arbeta för en markplanering och förvaltning som tar hänsyn till våtmarker och vattenmiljöer.

Läs mer här (www.regeringen.se)